Đại Lý Hosting Tại Đà Lạt - Server - VPS - Email

Start
36.000 vnđ/tháng
Dung lượng

1000 MB

Băng thông

15 GB

Sub Domain

3

Addon Domain

0

Parked Domain

3

FTP Account

1

Email Account

10

MySQL Database

1

Thanh toán tối thiểu

1 năm

Start +
63.000 vnđ/tháng
Dung lượng

2000 MB

Băng thông

30 GB

Sub Domain

5

Addon Domain

0

Parked Domain

5

FTP Account

1

Email Account

15

MySQL Database

2

Thanh toán tối thiểu

1 năm

Silver
90.000 vnđ/tháng
Dung lượng

3000 MB

Băng thông

60 GB

Sub Domain

15

Addon Domain

1

Parked Domain

15

FTP Account

2

Email Account

25

MySQL Database

3

Thanh toán tối thiểu

6 tháng

Silver +
135.000 vnđ/tháng
Dung lượng

5.000 MB

Băng thông

80 GB

Sub Domain

20

Addon Domain

3

Parked Domain

20

FTP Account

4

Email Account

40

MySQL Database

4

Thanh toán tối thiểu

6 tháng

Bronze
160.000 vnđ/tháng
Dung lượng

7.000 MB

Băng thông

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Addon Domain

4

Parked Domain

Unlimited

FTP Account

Unlimited

Email Account

Unlimited

MySQL Database

5

Thanh toán tối thiểu

6 tháng

Bronze +
210.000 vnđ/tháng
Dung lượng

10.000 MB

Băng thông

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Addon Domain

6

Parked Domain

Unlimited

FTP Account

Unlimited

Email Account

Unlimited

MySQL Database

7

Thanh toán tối thiểu

6 tháng

Titanium
250.000 vnđ/tháng
Dung lượng

15.000 MB

Băng thông

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Addon Domain

7

Parked Domain

Unlimited

FTP Account

Unlimited

Email Account

Unlimited

MySQL Database

8

Thanh toán tối thiểu

6 tháng

Gold
380.000 vnđ/tháng
Dung lượng

20.000 MB

Băng thông

Unlimited

Sub Domain

Unlimited

Addon Domain

9

Parked Domain

Unlimited

FTP Account

Unlimited

Email Account

Unlimited

MySQL Database

10

Thanh toán tối thiểu

6 tháng