Đại lý đăng ký Tên Miền - Domain tại Đà Lạt

Tên miền Việt Nam - Cấp 2, 3 Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.vn 350.000 VNĐ 480.000 VNĐ
.com.vn .net.vn .biz.vn 350.000 VNĐ 350.000 VNĐ
.gov.vn .org.vn .edu.vn .pro.vn
.int.vn ac.vn info.vn health.vn
Tên miền theo địa giới hành chính
200.000 VNĐ 200.000 VNĐ
.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ
Tên miền Quốc Tế Phí khởi tạo Phí duy trì / năm
.com .net .biz .us 330.000 VNĐ
.org .info 330.000 VNĐ
.co.in .net.in .org.in .firm.in .gen.in .ind.in 240.000 VNĐ
.cc 770.000 VNĐ
.ws 270.000 VNĐ
.tv 890.000 VNĐ
.mobi 450.000 VNĐ
.eu (không được phép transfer) 270.000 VNĐ
.asia 400.000 VNĐ
.me 600.000 VNĐ
.tel 340.000 VNĐ
.co 780.000 VNĐ
.com.co .net.co .nom.co 450.000 VNĐ
.in 470.000 VNĐ
.co.uk .org.uk .ltd.uk .plc.uk .me.uk 360.000 VNĐ
.com.tw .idv.tw .game.tw .ebiz.tw .club.tw 800.000 VNĐ
.tw 930.000 VNĐ
.name 270.000 VNĐ